Termeni și condiții de utilizare a 24Aegon

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.24Aegon.ro. Continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest website.

Ne rezervăm dreptul să actualizăm sau să modificăm oricând acești Termeni și condiții, fără o notificare prealabilă și fără a face publice motivele. Orice revizuire trebuie respectată, de aceea, această pagină trebuie vizitată periodic pentru a afla Termenii și Condițiile obligatorii la acel moment. Acești Termeni și condiții, denumiți în cuprinsul prezentului document „Regulament”, stabilesc regulile de furnizare a serviciilor electronice de către societatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A.


Regulamentul are următorul cuprins:

1. Subiectul care prestează serviciile prin Internet

2. Definiții

3. Reguli de prestare a serviciilor pe cale electronică

3.1. Tipurile de servicii prestate

3.2. Folosirea paginii și protejarea informațiilor transmise

4. Efectuarea operațiunilor

5. Drepturi și Obligații

5.1. Asigurătorul

5.2. Clientul

6. Limitarea Răspunderii

6.1. Răspunderea Asigurătorului

6.2. Răspunderea Clientului

6.3. Suport din partea Aegon

7. Protejarea datelor personale

8. Reclamații

9. Limba

10. Dreptul de autor și materiale incluse pe pagini

11. Modificări ale Regulamentului1. Subiectul care prestează serviciile prin Internet


1.1. Serviciile sunt prestate de societatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A.,cu sediul în str. Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912, reprezentat pe teritoriul României de Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varșovia - Sucursala Florești, denumită în continuare Aegon sau “Prestatorul de servicii” fiind o societate de asigurare, autorizată să desfășoare activitatea de asigurare în România.


1.2. Datele de identificare ale Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Florești sunt: sediul social: str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, Romania; Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, Operator de date cu caracter personal: 22362/2012.


1.3. Activitatea de asigurare este reglementată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, cu sediul în București, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, TELVERDE Sector Asigurări și Reasigurări: 0800 825 627, Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.36; e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro ; Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorității de Supraveghere Financiară este 31588130.2. Definiții


În înțelesul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

 - clientul - în calitate de Contractant al poliței de asigurare și care care deține capacitatea deplină pentru efectuarea activităților juridice sau profesionistul care folosește pagina de internet, utilizatorul serviciului electronic 24Aegon;


 - contractantul - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare;


 - Asiguratorul - Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti cu sediul in Str.Avram Iancu Nr.506-508, etaj 5, 407280 Florești, Cluj, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3192/2011, cod fiscal 29501352;


 - parola - un șir de caractere pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe pagină;


 - înregistrarea – acțiunea realizată de utilizator, dacă utilizatorul a optat astfel, în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, telefon, adresa), i se va crea un cont pe www.24Aegon.ro ceea ce ii va permite achizitia de asigurari online de la Aegon, precum si acces la informatii privind ofertele si politele incheiate la Aegon, prin intermediul portalului;


 - website-ul (pagina de internet) - sistemul paginilor web accesibile pe pagina de internet la adresa www.24Aegon.ro reprezentând un ansamblu de documente statice și/sau dinamice, conținând folderele (dosare / fișiere) grafice, conținutul scriptic și alte elemente unite prin relații reciproce, destinată furnizării de informații despre Aegon sau produse;


 - prestarea serviciilor pe cale electronică - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a Utilizatorului, fără prezența în același timp a părților; - asiguratul - persoana a cărei viață, sănătate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;


 - asiguratul - persoana a cărei viață, sănătate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;


 - contractul de asigurare – contractul încheiat între Aegon și Utilizator (care va avea, după caz, calitatea de asigurat sau de contractant) prin care Utilizatorul (în calitatea sa de contractant al asigurării sau de asigurat) se obligă să plătească o primă asiguratorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, după caz, asiguratului, beneficiarului sau terțului păgubit;


 - condițiile de asigurare - parte integrantă a contractului de asigurare care reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți în contractul de asigurare, precum și modalitatea, termenul și termenii de îndeplinire a acestora;


 - cookies - fișierele text păstrate de browserul utilizatorului în memoria calculatorului acestuia, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet a Asiguratorului pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conținutul afișat;


 - link, linkuri - adresa prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei rețele de calcul;


 - sistemul teleinformatic - dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea, precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații, cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final.3. Reguli de prestare a serviciilor pe cale electronică


3.1. Tipurile de servicii prestate

Prin serviciul 24Aegon pot fi efectuate următoarele operațiuni, enumerarea fiind exhaustivă și nu limitativă, astfel: vizualizarea contractelor proprii, vizualizarea asigurărilor proprii, vizualizarea istoricului plăților, confirmarea valorii contului, vizualizarea și/sau modificarea datelor personale și a datelor de contact, plata primelor de asigurare aferente polițelor pentru care Clientul îndeplinește rol de contractant. Această listă poate fi modificată unilateral de către Asigurător, în sensul completării cu opțiuni noi. Informațiile referitoare la serviciul 24Aegon vor fi permanent actualizate.


Pentru evitarea oricărui dubiu, serviciul 24Aegon, parte integrantă a produsului principal achiziționat de Client, nu presupune costuri suplimentare celor aferente produsului principal căruia i se atașează.


3.2. Folosirea paginii și protejarea informațiilor transmise

3.2.1. Pagina de internet: www.24Aegon.ro poate fi folosită doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice.


3.2.2. În vederea utilizării paginii www.24Aegon.ro achiziția echipamentului hardware necesar (computer cu sistem de operare funcțional care să includă și browser-ul Internet Explorer), a licențelor ce se impun, precum și asigurarea conexiunii la internet, cad în sarcina Clientului. Aegon nu are nicio răspundere în ceea ce privește eventualele erori ce pot apărea în utilizarea paginii www.24Aegon.ro și care se datorează unor defecțiuni sau căderi ale sistemelor hardware și/sau software (inclusiv cele legate de conexiunea la internet) ale Clientului.


3.2.3. Website-ul (pagina de internet) este protejat cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Aegon depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate denumit mai sus. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate prin mijloace teleinformatice nu poate fi garantată. De aceea Aegon, deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora.


3.2.4. Utilizatorul are obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. Aegon nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a numelui de utilizator către terțe persoane. Utilizatorul este integral responsabil de informațiile transmise folosind userul sau/și parola aferentă.


3.2.5. Pentru a preveni utilizarea neautorizată a serviciului 24Aegon , Clientul va păstra confidențialitatea elementelor de securitate furnizate de Asigurător și se va conforma întocmai prevederilor prezentului Regulament, precum și informațiilor și instrucțiunilor primite în acest sens și pe orice cale de la Asigurător.


3.2.6. Orice persoană care accesează serviciul 24Aegon este prezumată a fi Clientul. Prin prezentul Regulament, Clientul autorizează Asigurătorul în mod irevocabil să execute toate instrucțiunile transmise și autorizate de el în momentul primirii acestora de către Asigurător, în situația în care Clientul și instrucțiunea respectivă au fost identificate în mod corect prin elementele de securitate.


3.2.7. Asigurătorul va avea dreptul să nu acționeze conform instrucțiunii primite de la Client prin serviciul electronic, dacă are suspiciuni că elementele de securitate au fost utilizate în mod necorespunzător. În astfel de cazuri, Asigurătorul nu va fi obligat la plata de despăgubiri pentru pierderi sau daune provocate de neefectuarea sau întârzierea efectuării operațiunilor solicitate de Client. Clientul recunoaște că o astfel de neexecutare din partea Asigurătorului nu atrage dreptul Clientului de a nu-și execută toate obligațiile asumate față de furnizorul sau de servicii de asigurare.4. Efectuarea operațiunilor


4.1. Clienții au posibilitatea prin intermediul utilizării 24Aegon de a-și plăti primele de asigurare și alte debite datorate aferente polițelor pentru care utilizatorul este contractant. Orice Utilizator titular al unui card valabil Visa sau MasterCard, Diners Club, American Express și JCB în lei sau valută emis de către o bancă va putea efectua plata electronică a primelor de asigurare sau a altor debite datorate prin intermediul soluției de plată on-line oferită de PayU.


4.2. Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, Contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată de asigurare este încasată de ASIGURĂTOR, ori de momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plata online).


4.3. Informațiile privind datele cardului bancar ( tipul cardului, data expirării, titularul și ultimele 4 cifre) sunt stocate pe serverele Aegon. Aceste date sunt criptate și stocate pe medii electronice securizate și vor fi utilizate exclusiv în scopul confirmării plății și pentru transmiterea oricărei informații ulterioare în legătură cu plata efectuată sau cu serviciul furnizat în vederea derulării în condiții optime a tranzacției și a serviciilor comandate.


4.4. În cazul în care cardul și banca emitentă sunt înrolate în sistemul 3D Secure, pentru a putea finaliza plata online, trebuie să introduci datele cardului și parola de 3D Secure. 3D-Secure este un sistem antifraudă dezvoltat de Visa și MasterCard. Folosirea acestui sistem permite creșterea securității tranzacțiilor on-line, prin solicitarea unei parole la fiecare plată on-line efectuată pe site-urile comercianților înrolați la acest sistem.


4.5. Plata on-line va putea fi efectuată de Utilizatori în condițiile și prin urmarea pașilor indicați în aplicația relevantă, după inserarea tuturor datelor solicitate în aplicație.


4.6. Aegon își rezervă dreptul de a suspenda pentru perioade limitate serviciul de plăți on-line dacă circumstanțe sau motive obiective impun acest lucru. Aegon va lua toate măsurile rezonabile în vederea asigurării continuității acestui serviciu și furnizarea lui în condiții optime și de maximă siguranță pentru Utilizatori.5. Drepturi și Obligații


5.1. Asigurătorul

a) Asigurătorul, în mod unilateral, poate aduce modificări acestui Regulament de furnizare a serviciului electronic și/sau caracteristicile serviciului oferit.


b) Asigurătorul informează Clientul cu privire la specificațiile privind componentele hardware și software necesare utilizării 24Aegon.


c) Asigurătorul pune exclusiv la dispoziția Clientului elementele de securitate pentru utilizarea serviciului electronic furnizat conform prezentului Regulament.


d) Asigurătorul asigură securitatea operațiunilor prin criptarea mesajelor și prin recunoașterea automată a Clientului după elementele de securitate stabilite și generate prin accesarea serviciului.


e) Asigurătorul asigura executarea instrucțiunilor transmise electronic de către Client, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu procedurile interne.


5.2. Clientul

a) asigură componentele hardware și software necesare utilizării serviciului 24Aegon conform specificațiilor primite din partea Asigurătorului;


b) își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse precum și al tranzacțiilor ordonate electronic;


c) se obligă să informeze Asigurătorul de îndată, fără o întârziere nejustificată, că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele de securitate sau acestea au fost pierdute ori furate sau utilizate fără drept;


d) se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la elementele de securitate pe întreaga durată a raportului contractual cu Asigurătorul;


e) se obligă să comunice Asiguratorului, în modalitățile agreate, orice schimbare a datelor sale personale și/sau de contact. În caz contrar, Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisă de Asigurător la datele de contact înregistrate în evidențele sale va fi considerată valabilă;


f) are obligația să furnizeze Asigurătorului autorizațiile/formularele prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora se efectuează tranzacția ordonată, în situația în care legislația în vigoare prevede această obligație sau în cazul în care Asigurătorul solicită acest lucru în mod expres, conform procedurilor sale interne. În aceste cazuri, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Client prin serviciul electronic, acesta are obligația să furnizeze Asiguratorului autorizațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora s-a efectuat tranzacția. În cazul în care Clientul nu respectă această cerință, întreaga răspundere pentru executarea tranzacției și riscurile aferente vor reveni Clientului;


g) să utilizeze serviciul electronic cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.6. Limitarea Răspunderii


Deși Aegon depune eforturi pentru a prezenta publicului prin intermediul acestui site informații exacte și actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. În conformitate cu legislația aplicabilă, Aegon nu oferă nicio garanție privind acuratețea conținutului de pe acest site. Nu există nicio situație (neglijența este inclusă) în care Aegon sau vreo parte implicată în crearea, producerea sau punerea la dispoziție a website-ului să fie răspunzătoare pentru orice daune directe, majore, minore, indirecte sau penalizatoare care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza materialele de pe acest site, chiar dacă Aegon sau un reprezentant autorizat Aegon a fost informat de posibilitatea producerii acestor daune. Răspunderea asumată de Aegon față de daune, pierderi sau cauzele acțiunii, dacă va exista, nu va depăși în nici un caz suma plătită de utilizator pentru accesarea acestui site. În același timp, Aegon nu își asumă nicio responsabilitate și nici nu este considerată răspunzătoare pentru orice daune sau viruși care pot infecta calculatorul sau altă proprietate a utilizatorului în urma accesării sau utilizării site-ului sau a descărcării de pe site a oricărui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentări audio sau video.


6.1. Răspunderea Asigurătorului

a) Asigurătorul nu va fi responsabil pentru operațiunile solicitate de Client prin reprezentanții săi nenotificati și despre care Asigurătorul nu avea cunoștință;


b) În cazul producerii unor daune din cauza folosirii necorespunzătoare a aplicației electronice aflate la dispoziția Clientului, răspunderea Asigurătorului nu poate fi angajată;


c) Asigurătorul nu răspunde pentru pierderile de profit, daunele materiale sau morale suferite de Client prin tranzacțiile ordonate și autorizate prin folosirea serviciului online;


d) În niciuna dintre următoarele situații, Asigurătorul nu este răspunzător:

i) când din neglijența Clientului sau a unor destinatari ai operațiunilor ordonate de Client, elementele de identificare și operare a serviciului electronic ajung la cunoștința altor persoane;

ii) prin rețea s-au comunicat Asigurătorului date eronate;

iii) sistemul informatic al Clientului a fost accesat de terțe persoane neautorizate sau a fost piratat (pătrunderea în sistem a altor persoane/"hackers").


e) Clientul dezvăluie elementele de identificare/acces în aplicația online ca urmare a unor atacuri de tip "phishing".


f) De asemenea, Asigurătorul nu răspunde pentru acuratețea sau veridicitatea niciunei informații, instrucțiuni sau mesaje provenind de la Client sau terțe persoane în cadrul operării prin serviciul electronic.


6.2. Răspunderea Clientului

a) Clientul este de acord să preia și să își asume prin acceptarea prezentului Regulament, toate consecințele și riscurile efectuării de tranzacții prin serviciul online - prin utilizarea sistemului 24Aegon - la ordinul său.


b) Clientul răspunde de consecințele utilizării elementelor sale de identificare în cadrul serviciului 24Aegon de către o terță persoană din culpa Clientului și preia toate riscurile ce ar rezulta din aceasta.


c) Clientul este răspunzător pentru felul în care terțe persoane utilizează serviciul, în situația în care acestea au fost împuternicite la cererea sa, suportând toate pierderile izvorâte din aceasta.


d) Clientul este considerat responsabil pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor, instrucțiunilor și a altor mesaje transmise Asigurătorului prin intermediul aplicației 24Aegon .


e) În cazul în care Clientul își pierde elementele de securitate sau acestea îi sunt furate sau utilizate fără drept, Clientul are obligația de a notifica Asigurătorul imediat ce a cunoscut această împrejurare, fără o întârziere nejustificată, utilizând următoarele date de contact: telefon 0264/224.224 sau prin blocarea efectivă a accesului online. Tot astfel, Clientul poate utiliza același număr de telefon pentru a solicita deblocarea serviciului.


6.3. Suport din partea Aegon

Pe toată durata accesării serviciului 24Aegon, utilizatorul are acces la suport din partea Aegon, conform programului de lucru, indiferent de problemă sau întrebări, prin mai multe forme:

- e-mail info@aegon.ro

- formular de contact www.24Aegon.ro

- Telefon/call center (număr cu tarif normal, apelabil din orice rețea) 0264.224.2247. Protejarea datelor personale


Aegon este operator de date cu caracter personal înscris sub nr. 22362 în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. Aegon prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. conform prevederilor legale în vigoare. Pentru mai multe informații te rugăm să parcurgi Politica noastră în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.8. Reclamații


8.1. Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii de internet www.24Aegon.ro pot fi depuse telefonic, sunând la 0264.224.224 (tarif normal) sau consultând pagina dedicată de sugestii și reclamații aici https://www.24aegon.ro/SugestiiReclamatii.


8.2. Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind identificarea Utilizatorului: prenumele și numele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondență precum și descrierea problemei la care se referă reclamația.


8.3. Privind rezultatul analizei reclamației, Aegon înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi răspuns în maximum 30 de zile de la data primirii acestora de către Aegon.


8.4. Orice reclamații legate de contractul de asigurare pot fi adresate Asigurătorului în modul specificat în contractul de asigurare.9. Limba


Toate informațiile furnizate în baza prezentului Regulament, comunicările și corespondența între Utilizator și Aegon, precum și contractele/polițele încheiate și condițiile de asigurare sunt în limba română.10. Dreptul de autor și materiale incluse pe pagini


Informațiile furnizate și serviciile descrise pe www.24Aegon.ro sunt proprietatea exclusivă a Aegon și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.


Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Aegon. Aegon își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de legislația în vigoare la momentul respectiv.11. Modificări ale Regulamentului


Regulamentul, cât și modificările acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea paginii www.24Aegon.ro, Secțiunea termeni-și-condiții. Aegon are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor Regulamentului. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a textului Regulamentului pe pagina de internet. Folosirea de către Utilizatori a paginii de internet după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu luarea la cunoștință de către utilizator și înțelegerea acestora, precum și exprimarea acceptului cu privire la respectivele modificări.


Toate drepturile de autor asupra conținutului website-ului www.24Aegon.ro sunt proprietatea exclusivă a Aegon. Este interzisă terților folosirea și / sau reproducerea, chiar și parțială, a conținutului acestuia fără acordul expres al Aegon.